Základné a špeciálne - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné a špeciálne

Služby

Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično – informačné služby. Základné knižnično – informačné služby sú bezplatné. Špeciálne knižnično – informačné služby sa poskytujú za úhradu. Na nevyhnutnú údržbu a opravu knižničného fondu sa vyberá amortizačný poplatok.

Základné knižnično – informačné služby:

 • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky),

 • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestor knižnice (absenčné výpožičky),

 • ústne faktografické a bibliografické informácie.


Špeciálne knižnično – informačné služby:

 • medziknižničné výpožičné služby (MVS),

 • medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS),

 • predlžovanie výpožičnej doby vypožičaných knižničných dokumentov,

 • rezervovanie knižničných dokumentov,

 • rešeršovanie z regionálnych, štátnych, medzinárodných odborných databáz, ku ktorým má knižnica prístup,

 • sprístupňovanie databáz na CD ROM-och,

 • reprografické služby,

 • zabezpečenie prístupu k externým databázam, ak to technické podmienky  Spišskej knižnice dovolia,

 • zabezpečenie prístupu k Internetu.


Ďalšie služby:

 • kultúrno-výchovné podujatia,

 • informačná výchova pre materské, základné a stredné školy,

 • hovorené bibliografie, literárne pásma a súťaže,

 • výstavy kníh a dokumentov.

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky