Útvar ekonomicko-technickej činnosti - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Útvar ekonomicko-technickej činnosti

Pracoviská

Pracovné činnosti:

  • komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend (účtovanie, archívovanie účt. dokladov, spracovanie účtovnictva napojeného prostredníctvom serveru na KSK)

  • zabezpečovanieodborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrických a plynových zariadení

  • koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb (vyhlásenie výberového konania, vypracovanie zmlúv, kontrola dohodnutých prác a služieb...)

  • samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej agendy (mzdy, odvody do Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne, DDP, odmeny na dohody, chránené pracovisko...)

  • zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania

  • samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce

  • zabezpečovanie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku a správy budov

  • poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa

  • vypracovávanie vnútroných smerníc, pokynov, príkazov

  • komplexné bilancovanie dodávok nákupu, merania spotreby (elektriny, plynu, vody), kontrola ich racionálneho využívania


Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011, v znení Nariadenia vlády SR č. 118 z 30.3.2011 s účinnosťou od 1.5.2011:
https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/kulturne/spisska-kniznica-snv/

Kontaktné osoby: Mária Vadelová, Táňa Šlejzáková
E-mail: ekonomika@spisskakniznica.s
k,
vadelova@spisskakniznica.sk, slejzakova@spisskakniznica.sk
Tel.č.: 053 4150 302

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky