Úsek doplňovania - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úsek doplňovania

Pracoviská > Útvar knižnično-informačných služieb

Podľa finančných možností a s ohľadom na potreby a požiadavky používateľov, doplňuje do knižnice:

  • knihy,

  • periodiká,

  • všetky druhy písomných, zvukových a audiovizuálnych dokumentov.

Doplnené dokumenty odborne spracuváva do elektronickej databázy a elektronického katalógu: zaeviduje ich, doplní o údaje o pôvodcoch, edícii, rozsahu, vydaní, ISBN, cene, prílohách, jazyku, roku vydania, type dokumentu, vydavateľstve, medzinárodnom desatinnom triedení, predmetových heslách a o zaradení dokumentu na príslušné pracovisko. Na spracovaný dokument tlačí a vlepuje čiarový kód.

Na základe podkladov jednotlivých oddelení knižnice, vyraďuje z knižničného fondu opotrebovanú, poškodenú, zastaralú, stratenú, nedobytnú a multiplicitnú literatúru.

Sleduje v
ýzvy na granty, týkajúce sa akvizície knižníc. Spracováva žiadosti a realizuje schválené granty týkajúce sa akvizície knižnice.

Organizačne zabezpečuje, vyhodnocuje a podieľa sa na plánovanej a mimoriadnej revízii knižničných fondov.


Kontaktné osoby: Eva Slivenská, Bc. Tatiana Dzuricová
E-mail: doplnovanie@spisskakniznica.sk

Tel.č.: 053 4150 306

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky