Poplatky - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Poplatky

Služby


Členský poplatok pre používateľov:

Deti do 15 rokov - 2 €
Študenti - 6 €
Dôchodcovia do 70 rokov - 6 €
Dospelí - 6 €
Dôchodcovia nad 70 rokov - zdarma


Poplatky za amortizáciu knižničného fondu:
Za 1 knihu: dospelí - 0,10 €/30 dní
                
deti - zdarma
Za 1 časopis: dospelí - 0,05 €/30 dní
                   
deti - zdarma
Za 1 noviny: dospelí - 0,05 €/30 dní
                  deti - zdarma

Poplatky za amortizáciu pri predĺžení doby výpožičky:
0,10 € - za každú knižničnú jednotku.


Knižničný a výpožičný poriadok
Cenník


ZĽAVY A BENEFITY:Zoznam poskytovateľov:

Múzeá a galérie:
Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, http://www.vsmuzeum.sk/
Zemplínske múzeum, Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce, https://www.zemplinskemuzeum.sk/
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, http://www.muzeumtv.sk/
Banícke múzeum,Štefánikova 31, 048 01 Rožňava, https://www.banmuz.sk/
Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves, https://www.muzeumspisa.com/
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, https://vsg.sk/
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, http://www.gus.sk/
Divadlá:
Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01  Košice, https://www.bdke.sk/
Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice, http://www.thaliaszinhaz.sk/sk/
Divadlo Romathan, Štefánikova 4, 040 01 Košice, https://www.romathan.sk/
Spišské divadlo, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, https://www.spisskedivadlo.sk/
Knižnice vrátane pobočiek:
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 040 01 Košice, https://www.vkjb.sk/
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce, https://www.zkgz.sk/
Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53,075 01 Trebišov, http://kniznicatv.sk/
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava, https://kniznica-rv.sk/
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, https://www.spisskakniznica.sk/
Zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť:
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava Nad Bodvou, https://wp.kcubar.sk/
Kultúrne centrum Abova, Bidovce č. 206, 044 45 Bidovce, https://www.kulturaabova.sk/
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chmec, http://kcmp.sk/
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach, Gorkého 1, 071 01 Michalovce, https://www.zosmi.sk/
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, https://www.gos.sk/
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, https://osvetasnv.sk/
Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok 1, 071 01 Michalovce, https://hvezdaren-mi.sk/
Zariadenia sociálnych služieb:
ARCUS  Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice, https://www.arcuskosice.sk/
IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264, 055 62 Prakovce, (Zariadenie v Matilda Hute hydrocentrum), http://www.dssprakovce.ocu.sk/-kastielik
Doprava – prímestská doprava:
Eurobus, a.s., Staničné námestie 1458/9, Košice, https://www.eurobus.sk/  
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, https://arriva.sk/michalovce/
Zľavu  je možné uplatniť aj u dopravcov z Prešovského samosprávneho kraja, ktorí poskytujú služby na území Košického samosprávneho kraja konkrétne: SAD Prešov, a.s.; SAD Humenné, a.s.; SAD Poprad, a.s.; BUS Karpaty, s.r.o.

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky