Najčastejšie otázky - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Najčastejšie otázky

Služby

Od akého veku môžu deti navštevovať oddelenie pre dospelých?
Od 15. rokov - až po obdržaní občianského preukazu.

Čo potrebujem k vybaveniu čitateľského preukazu?

K vybaveniu čitateľského preukazu je potrebný platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, pas), vyplnenie prihlášky a zaplatenie členského poplatku (viď Cenník Výpožičného poriadku). Deti do 15 rokov potrebujú písomný súhlas rodičov uvedený na prihláške.

Platí môj čitateľský preukaz aj pre mojich rodinných príslušníkov alebo kamarátov?

Nie, preukaz je neprenosný a je vystavený na konkrétne meno.

Môžem si požičať knihu, ktorá nie je vo fonde Spišskej knižnice?

Knihu, ktorá nie je vo fonde Spišskej knižnice si môžete požičať prostredníctvom MVS (medziknižničnej výpožičnej služby).

Máte v knižnici prístup na internet?

Áno, prístup na internet je v oddelení pre dospelých a v oddelení pre deti a mládež.

Môže sa vstupovať do priestorov Spišskej knižnice s detským kočíkom?

Áno, ale nezodpovedáme za jeho odcudzenie alebo poškodenie.

Môžem vstupovať do priestorov Spišskej knižnice s bicyklom?

Nie. Pred budovou Spišskej knižnice, Letná ulica 28 je miesto na parkovanie bicykla.

Môžem žiadať Spišskú knižnicu o náhradu za odcudzenú vec alebo predmet?

Áno, ak vec alebo predmet boli dokázateľne uložené a uzamknuté v odkladacej skrinke.

Kde sa môžem sťažovať na neprimenraný prístup alebo konanie pracovníka Spišskej knižnice pri vybavovaní svojej požiadavky?

U vedúcej útvaru služieb a v závažnych prípadoch priamo u riaditeľa.

Môžem v priestoroch Spišskej knižnice fajčiť?

Nie.

Môžem v priestoroch knižnice jesť?

Nie, Spišská knižnica nie je stravovacím zariadením.

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky