Konzultačné - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Konzultačné

Služby

SPIŠSKÁ KNIŽNICA PONÚKA KONZULTAČNO-PORADENSKÉ SLUŽBY

Čitateľská základňa Spišskej knižnice sa rozrastá o poslucháčov denného a diaľkového vysokoškolského štúdia.
Pretože sa vysokoškoláci, ale aj autori prác stredoškolskej odbornej činnosti obracajú na pracovníkov knižnice so špecifickými požiadavkami, rozhodli sme sa vyčleniť šesťčlenný tím odborných pracovníkov, ktorí budú poskytovať kunzultačno-poradenské služby v rozšírenom rozsahu i v nových formách.

Záujemcovia môžu v Spišskej knižnici prekonzultovať a požiadať o odbornú radu v týchto tematických okruhoch:

  • Štylistika, žánre vedeckej a populárno-náučnej spisby, makro a mikrokompozícia textu.

  • Metodika písania kvalifikačných prác na stredoškolskom a univerzitnom stupni štúdia.

  • Práca s literatúrou, archívnymi prameňmi, dokumentmi a internetovými zdrojmi informácií, systém rešerší, používania a spracovávania údajov.

  • Etika a estetika citovania, citácií, parafráz, štátne normy bibliografických odkazov a zápisov.

  • Grafická úprava, formátovanie, editovanie textových súborov, metodika textovej, grafickej a editorskej práce s PC.Konzultačno-poradenské služby poskytujeme bezplatne, prípadné ďalšie služby sú spoplatnené podľa Výpožičného poriadku Spišskej knižnice.

Odporúčame našim cteným klientom, aby svoj záujem o tieto služby oznámili vopred telefonicky na čísle 053/446 47 57, e-mailom: sksnv@spisskakniznica.sk a vopred sa dohodli na termíne a konzultantovi, ktorý im pomôže v riešení konkrétnych problémov.

Poradenstvo je určené len pre registrovaných používateľov knižnice.

Dôležité upozornenie: konzultačno-poradenský tím Spišskej knižnice v žiadnom prípade nemôže nahrádzať školiteľov kvalifikačných prác a zaväzuje sa rešpektovať ich kompetencie!

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky