Granty - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Granty

Dokumenty
  • Fond na podporu umenia schválil v r. 2019 pre Spišskú knižnicu v Spiš. Novej Vsi finančnú dotáciu na akvizíciu kniž. fondu vo výške 9 000 € so spolufinancovaním KSK 500 €. V rámci projektu „Knihy – pramene poznania a živej reči“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové aktuálne tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre dospelých a to pre centrálnu budovu a pobočku Mier.  • Fond na podporu umenia schválil v roku 2018 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi finančnú dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 9 500 € so spolufinancovaním KSK 500 €. V rámci projektu „Kniha brána do informačného novoveku“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové aktuálne tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre dospelých pre centrálnu budovu a pobočku Mier.  • FOND NA PODPORU UMENIA schválil v roku 2017 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi finančnú dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 6000 € so spolufinancovaním KSK 316 €. V rámci tohto projektu "NOVÁ KNIHA - ČERSTVÁ MIAZGA KNIŽNICE A KULTÚRY" sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové aktuálne tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre dospelých pre centrálnu budovu a Pobočku Mier.


  • FOND NA PODPORU UMENIA schválil v roku 2016 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi finančnú dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 7500 € so spolufinancovaním KSK 600 €. V rámci tohto projektu "KNIHA ČÍTA ČLOVEKA" sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové aktuálne tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre dospelých pre centrálnu budovu a Pobočku Mier.


  • Ministerstvo kultúry SR schválilo pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi v roku 2013 v rámci dotačného systému finančné prostriedky na nákup literatúry v hodnote 4500 €. V rámci projektu s názvom "VIA LIBELI AD LUMEN - CESTOU KNIHY KU SVETLU" sa doplnil fond knižnice o nové tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre centrálnu budovu a Pobočku Mier.

  • Ministerstvo kultúry SR schválilo pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi v roku 2013 v rámci dotačného systému finančné prostriedky na obnovu a modernizáciu technického vybavenia knižnice v hodnote 4500 € so spolufinancovaním 500 € z KSK. V rámci projektu "Obnova a modernizácia technického vybavenia knižnice určená používateľom a pracovníkom" bolo zakúpených 6 počítačových zostáv a 2 ks multifunkčné zariadenia.

  • Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska - Košického a Prešovského kraja. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Táto podpora predstavuje dôležitú alternatívu pomoci pri rozvoji tohto regiónu. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb.  Pre svojich darcov je dôveryhodným a spoľahlivým partnerom, ktorý vie zabezpečiť efektívne a transparentné využitie finančnej podpory na zaujímavé a zmysluplné projekty. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 1,5 milióna EUR. Tréningové programy a odborná pomoc Karpatskej nadácie znásobujú dopad grantových programov a pomáhajú pri budovaní svojpomoci a spolupráce v regióne. Filozofia Karpatskej nadácie je postavená na princípoch partnerstva, využitia miestneho potenciálu, prístupnosti k alternatívnym a kreatívnym riešeniam, vnímavosti k potrebám tých, ktorí pomoc najviac potrebujú, no dokážu sa sami zapojiť do ich riešenia. K organizáciám, ktoré nadácia podporuje, sa správa ako partner, snaží sa im porozumieť a podať pomocnú ruku. Karpatská nadácia je členom prestížnej medzinárodnej siete Karpatských nadácií, čo jej otvára možnosti pre efektívnu medzinárodnú spoluprácu a prenos skúseností. Spišská knižnica predložila 10. augusta 2011 projekt Kniha obohacuje myseľ a otvára srdce do grantového programu Karpatskej nadácie Otvorená knižnica. Schvaľovacia komisia vybrala spomedzi 62 uchádzačov 13 - medzi nimi aj Spišskú knižnicu. Z grantu tejto nadácie naša knižnica získala 1 530 eur so spolufinancovaním z KSK 170 eur na doplnenie fondu pre deti a mládež a na nákup materiálneho vybavenia edukačného cyklu dramatoterapie. Strategickým partnerom Spišskej knižnice v tomto programe je Spojená škola - základná škola na Fabiniho 3 v Spišskej Novej Vsi.

  • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo v roku 2010 Spišskej knižnici v Spišskej Novej Vsi na podporu projektu "Cestou kníh k prameňom poznania" finančnú dotáciu na nákup kníh v hodnote 4 500 € so spolufinancovaním 500 € z KSK. 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky