Fotogaléria - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Fotogaléria

Foto a video


17.9.2020 - KRÁČAME SO SV. JÁNOM PAVLOM II.
/slávnostná promócia publikácie Mons. Prof. ThDr. ICDr.
PhDr. PaedDr. Františka Dlugoša, PhD.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci podujatí Dni európskeho kultúrneho dedičstva/.
Ako umelci vidia svet
tematické dopoludnie
(účastníci letnej školy v Spišskej knižnici žiaci ZŠ sv. CaM)Ako umelci vidia svet
Účastníci galerijného skautingu ( v Galériii umelcov Spiša) na podujati Spišskej knižnice.
22.7.2020 - RANDE S LEPORELOM. Deti mesta Spišská Nová Ves a MC DIETKA čítali spolu s rodičmi na námestí rozprávky.30.06.2020 - Môj hrdina nosí rúško. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najobľúbenejšieho detského knižného hrdinu s rúškom.EJ, JÁNE, NÁŠ JÁNE...
24. jún 2020 - Promenádne koncertné privítanie letného slnovratu v parku Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi
.Vyhodnotenie kvízovej súťaže Osudové lásky v románoch.

Súťaž bola vyhlásená úsekom beletrie Spišskej knižnice v SNV vo februári 2020. Písomnou a neskôr aj elektronickou formou sa do nej zapojilo 40 dospelých čitateľov. Z 30 správnych odpovedí boli vyžrebovaní 3 čitatelia - p. Iveta F., p. Viera Ď. a p. Ondrej P.
3.6.2020 boli odmenení hodnotnou knihou.
Víťazom srdečne blahoželáme.Zabudnuté remeslá
alebo Príbeh dvoch prasiatok

podujatie zrealizované na motívy knižky J.C.Hronského
(deti Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči)
Divadelné rozprávky zo Slniečka
Rok 2020 je rokom Slovenského divadla


More poznania
(prednáška o nadmernom používaní internetu deťmi a mládežou)
Lektor - PhDr. Daša Toporcerová, PhD.
https://www.snv.sk/archiv/?video=200219-16. február 2020 - Spomienková slávnosť venovaná dramaturgovi Slovenského národného divadla PhDr. Antonovi Kretovi,CSc.
realizovaná v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch.
https://www.snv.sk/archiv/?video=200210-2/Ak uhádneš moje meno

Literárna súťaž pre
deti predškolského vekua ich rodičov.
Najväčší nadšenci vytrvali do konca trojmesačného súťaženia
a splnili všetky podmienky.
Do súťaže sa zapojilo 20 detí a ich rodičov.
Nech vám, milí rodičia, aj vašim deťom, vydrží láska ku knihe
a k čítaniu čo najdlhšie!Spišská biblická jeseň "Moja je pomsta i odplata". Moderovaná diskusia s doc. ThDr. Štefanom Pružinským, Phd.
Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.


V jubilejnom 10. ročníku už 80. stretnutie s poéziou slovenského básnika v pondelok 9.12.2019 v spoločenskej miestnosti Spišskej knižnice s poéziou Agao Dunajskej pri príležitosti jej 95. výročia narodenia.


Predvianočné kultúrne stretnutie rodín 9. Decembra 2019 v Koncertnej sále Reduty. S vianočnou ponukou dobrej literatúry tohto roku nechýbala ani Spišská knižnica.SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ
- LECTIO DEI VERBUM.
5.12.2019. Slávnostné ukončenie celoročného kurzu rétoriky pre lektorov Božieho slova z farnosti Spišská Nová Ves a Ferčekovce.

Pozvanie prijal DOC.Mgr.Art. Štefan Bučko - básnik, recitátor, pedagóg herectva a umeleckého prednesu VŠMU v Bratislave.Gréckokatolícky Chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi - NA CHVÁLU BOŽIU JASAJ, CELÁ ZEM (Otvárací koncert Spišskej biblickej jesene), 28.11.2019Workshop neprof. knihovníkov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica -
MS Excel a jeho využitie v knižnici
20.11.2019

Stretnutie s poéziou v Spišskej knižnici
(Milan Ferko)


VIA APIS SCEPUSIENSIS
CESTY VČELY NA SPIŠI
Piatok 11. októbra 2019 o 15:00

„Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.“
                 J. A. Komenský
VYHODNOTENIE KVÍZOVEJ SÚŽAŽE - PROPOMÍNAME SI ICH VÝROČIE

Výhercovia: p. Mária J., p. Michaela O.,            p. Emília H., p Ján J.
Výhercom srdečne blahoželáme.


Týždeň slovenských knižníc na pobočke Mier


Tvorba Pavla Dobšinského - ERASMUSZa rozprávkou s maňuškami (dramatizovaná rozprávka pre deti MŠ)
5. ročník celomestskej súťaže pre deti MŠ - Mám básničku na jazýčku (spojená s výtvarnou súťažou)26. február 2019 od 08.15 hod. 13.00 hod. - Mediálny deň (Beseda na tému periodiká ako zdroj informácii, spojená s aktivitami)

 
 


13.2.2019 - Mojo mile Spišaci - kvíz pre SŠ


22.1.2019 -
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice - Nehaňte vlka! (prednáška o živote a význame vlkov v prírode, lektor p. Divok - Správa NP Slovenský raj)


Mám básničku na jazýčku - 21.3.2018  (video)
LARA A NEBO - 21.2.2018 - TVORIVÉ DIELNE - JANA KALIXOVÁVčielka Jelka zo žltého úľa

Do knižnice chodím rád, knižka je môj kamarát (výtvarná súťaž k 65. výročiu založenia Spišskej knižnice)
"DOM  BEZ KNÍH JE AKO VTÁK BEZ  KRÍDEL" - 65. VÝROČIE SPIŠSKEJ KNIŽNICE na pobočke Mier sme oslávili v dňoch 24.10. a 26.10.2017 so žiakmi zo ZŠ Mlynky a ZŠ Rudňany
15.3.2017 - POĎME ČÍTAŤ DO KNIŽNICE
26.4.2017 -
Projekt CESTUJÚCE BÁBKY - JASMÍNA V BRÁNE SLOVENSKÉHO RAJA (MALÍ BÁBKARI POZÝVAJÚ, VYTVÁRANIE MAKIET DOMINÁNT SPIŠA, BESEDA S TVORCAMI ROZPRÁVOK) Mgr. Peter Himič, doc. Ján Sabol, Ph.D., ArtD., MgA. Pavel Uher
18.9.2017 - Stretnutie s poéziou v Matici Slovenskej v Spišskej Novej Vsi - J. Poničan
18.5.2017 - Prezentácia tvorby Petra Gajdošíka
27.4.2017 - CESTUJÚCE BÁBKY - 2. podujatie - Kde bývajú rozprávky - návšteva predstavenia v Bábkovom divadle v Košiciach

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky